Horaris


La nostra activitat de matins és de dilluns a divendres de 10:00h a 15:00h

Segons les necessitats de les families i la nostra disponibilitat existeix la possiblitat d’oferir acompanyament fora d’aquests horaris.

Algunes tardes, a partir de les 15:30h hi ha diverses activitats dirigides amb professors externs acordes a la filosofia de Moixaina a les que podeu apuntar-vos (encara que no participeu dels matins). Per exemple, yoga per a nens o per adults, kàrate infantil, dansa… segons la programació de cada curs.